1920 m. sausio 31 d. | Iš Lietuvos

Ant Žaliojo Kalno už „Saulės“ namų prieš karą buvo pastatytos kazermės. Per karą jos sudegintos ir toji vieta tuščia.

Ant Žaliojo Kalno už „Saulės“ namų prieš karą buvo pastatytos kazermės. Per karą jos sudegintos ir toji vieta tuščia. Dabar Miesto Taryboje pakeltas klausimas, ką su tą tuščia vieta padaryti. Yra pasiūlymų išnuomoti tą žemės sklypą 10197 kvadr. sieks. namų statymui. Kadangi yra nepaprastai graži vieta, kuone viena gražiausiųjų (Nuo jos kaip po kojomis guli visas miestas, priešais rangosi Nemunas, matyti toli žaliuojantieji miškai) – tai labai gaila būtų, jeigu ištikrųjų Miesto Taryba nuspręstų nusodinti tą vietą bakužėmis. Reikalinga, kad mūsų dailininkai atkreiptų domės į tą vietą ir pateiktų Miesto Tarybai savo projektą, kaip tą vietą išnaudoti.

R.

„Saulės“ draugijos namai Ukmergės plente. XX a. 4 deš. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: „Iš Lietuvos“, Laisvė, nr. 24, 1920 m. sausio 31 d., p. 2.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1C1B0000658346?exId=111489&seqNr=2