1920 m. sausio 8 d. | Prezidentas Ukmergėj

Valstybės Prezidentas su Vyriausiuoju Karo Vadu automobiliu važinėjo į Ukmergę, arčiau susipažinti su vietos valstybinėmis ir civilinėmis įstaigomis.

Prezidentas Ukmergėj

Vakar sausio 8 d. Valstybės Prezidentas su Vyriausiuoju Karo Vadu automobiliu važinėjo į Ukmergę, arčiau susipažinti su vietos valstybinėmis ir civilinėmis įstaigomis. Grįždami atgal aplankė ir Jonavą.

A. Smetona. 1934 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Prezidentas Ukmergėj (1920, Sausio 10). Lietuva (7 (289), p. 2. [žiūrėta 2020-01-07]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64928&seqNr=2