1920 m. spalio 1 d. | Mokykla ir gyvenimas

Lietuvos Mokytojų Profesinės Sąjungos mėnesinis laikraštis Mokykla ir Gyvenimas, skiriamas paidagoginiams ir mokytojų profesiniams reikalams, išeina š. m. spalių m. pradžioje.

Lietuvos Mokytojų Profesinės Sąjungos mėnesinis laikraštis

Mokykla ir Gyvenimas,

skiriamas paidagoginiams ir mokytojų profesiniams reikalams,

IŠEINA Š. M. SPALIŲ M. PRADŽIOJE.

Kaina – 16 auks. ligi metų galo, atskiras numeris 4 auks.

Prenumeratorių prašome užsisakyti iš anksto, kad būtų galima pasiųsti laikraštį laiku.

Korespondentų prašome siuntinėti žinių ir straipsnių, kad laikraštis būtų įvairesnis ir gyvesnis.

Adr.: ŠIAULIAI, DVARO G. Nr. 35

Šis Lietuvos mėnesinis pedagogikos laikraštis buvo leidžiamas 1920 m. Šiauliuose, o 1921–1941 m. – Kaune.


Šaltinis: „Sietynas“, 1920 m. spalio 01 d., Nr. 17, p. 22

https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=107877&biRecordId=11467