1920 m. spalio 12 d. | Grįžta prof. Voldemaras

Šiandien, X. 12., sugrįžta į Kauną iš Paryžiaus prof. A. Voldemaras, dalyvavęs ten, kaip oficialinis Lietuvos atstovas, Tautų Sąjungos Tarybos posėdžiuos.

Kaunas, X. 12. (Elta). Šiandien, X. 12., sugrįžta į Kauną iš Paryžiaus prof. A. Voldemaras, dalyvavęs ten, kaip oficialinis Lietuvos atstovas, Tautų Sąjungos Tarybos posėdžiuos, Lenkų ir Lietuvos ginčą svarstant ir energingai gynęs teisėtus Lietuvos reikalavimus nuo lenkų šmeižimų ir nepagrįstų kaltinimų.

Tuometinis Lietuvos ministras pirmininkas ir užsienio reikalų ministras Augustinas Voldemaras Kauno geležinkelio stotyje, 1929 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Grįžta prof. Voldemaras (1920, Spalio 14 d.). Lietuva (223 (505), p. 3. [žiūrėta 2020-09-23]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64955&seqNr=3