1920 m. spalio 13 d. | Generalinio Štabo pranešimai

Vakar latviai be mūsų karo Vadovybės žinios užėmė Eglaitę.

Generalinio Štabo pranešimai

20-X-13

Vakar latviai be mūsų karo Vadovybės žinios užėmė Eglaitę. Į mūsų paklausimą ką tas faktas reiškia, Latvijos Karo Vadovybė paaiškino,  kad tai yra vien strateginis žingsnis sąrišy su lenkų gener. Želigovskio veikimu.


,,Karyje“ aprašomas incidentas kilęs kai Latvijos kariuomenė užėmė Lietuvos ir Latvijos pasienyje esantį Eglaitės (latv. Eglainės) miestelį. Latviai aiškino esą tai pasielgę norėdami užsiimti patogias pozicijas galimo Lenkijos kariuomenės judėjimo į rytinę Latvijos dalį – Latgalą, kur gyveno lenkų tautybės gyventojų metu. Vis dėlto, ilgainiui Latvija morališkai pareiškė paramą Lietuvai, o 1921 m. konfliktas dėl sienų tarp Lietuvos ir Latvijos buvo pabaigtas. Nepaisant to, tarpukario laikotarpiu atsirasdavo tam tikrų šešėlių dėl to, kad Latvija palaikė gerus santykius su Lenkija, kai Lietuva buvo nutraukusi, bet kokius santykius kaip protestą dėl Vilniaus okupacijos.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas Simonas Jazavita

Eglainės miestelio katalikų bažnyčia. Fotografija iš Latvijos nacionalinio kultūros paveldo valdybos.


Šaltinis: Karys,  1920, Nr. 42, p. 399

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=86380&biRecordId=119492

Fotografijos prieiga internete: https://www.europeana.eu/lt/item/92085/14626