1920 m. spalio 15 d. | M. Šlapelienės Lietuvių Knygynas

M. Šlapelienės Lietuvių Knygynas. Seniausias Lietuvoj Vilniuj, Dominikonų g. 13.

M. Šlapelienės

Lietuvių Knygynas. Seniausias Lietuvoj

Vilniuj, Dominikonų g. 13.

Siūlo valdžios įstaigoms visų raštinių ir rašomųjų dalykų, poperio, plunksnų, paišelių, sąsiuvinių ir t. t.

Knygyne daugiausia galima pasirinkti įvairiausių lietuvių knygų, mokyklų vadovėlių, maldaknygių, atviručių „Vyties“ paveikslų ir ženkliukų. Sutaisomi knygynėliai įvairaus turinio ir didumo.

Marijos ir Jurgio Šlapelių vestuvės Vilniuje, 1905 m. Aleksandro Jurašaičio fotografija. Fotografija iš kn. Vilniaus kultūrinis gyvenimas ir Šlapeliai. Vilnius, 2019, p. 56


Šaltinis: „Lietuva“, 1920 m. spalio 15 d., Nr. 224 (506), p. 6

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=64956