1920 m. spalio 17 d. | Kauno kronika

Lietuvos Moterų Komitetas Tėvynei ginti kelia š. m. Spalių 17 d. didelį koncertą, dalyvaujant Petrauskui, Galaunienei, Šimkui, Olšauskaitei, Tallat-Kelpšai ir kitiems.

 

Lietuvos Moterų Komitetas Tėvynei ginti kelia š. m. Spalių 17 d. didelį koncertą, dalyvaujant Petrauskui, Galaunienei, Šimkui, Olšauskaitei, Tallat-Kelpšai ir kitiems.

Pelnas skiriamas sužeistųjų Lietuvos karžygių naudai. Koncerto pradžia 8 val. vak.

Bilietai parduodami Tolušytės knygyne penktadienį ir šeštadienį nuo 4 iki 7.

Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Lietuva“, 1920 m. spalio 15 d., Nr. 224 (506), p. 5

Prieigainternete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=64956