1920 m. spalio 18 d. | Australijos lietuvio laiškas

Tolimame Australijos krašte teko man dagirsti apie Tėvynę mūsų Lietuvą, kuri kelias iš numirusių. Labai žingeidu dagirsti Jūsų meilų tautišką judėjimą, del ko mes tikimės tolimame krašte, kad Jūs, broliai, užimsite didvyrių vietą lietuvystės labui.

1920 m. liepos m. 5 d.

Brisbane Q. Australija.

 

Tolimame Australijos krašte teko man dagirsti apie Tėvynę mūsų Lietuvą, kuri kelias iš numirusių. Labai žingeidu dagirsti Jūsų meilų tautišką judėjimą, del ko mes tikimės tolimame krašte, kad Jūs, broliai, užimsite didvyrių vietą lietuvystės labui.

Bet nelaimei, – mes dar negalim iš čion greitai iškeliauti ir Jums, broliai, pagelbėt kariauti. Bet kaip gausime laisvės, visi keliausime į Tėvynę Lietuvą.

Dagirdau apie Jūsų laikraštį „Kariškių Žodį“, kuris išeina Kaune. Bet, nelaimė, negaliu Jums atsiųsti pinigų prenumeratai, nes nežinau Jūsų pinigų. Todel nupirkau Amerikos dolerį, kurį ir siunčiu laiške, – gal sunaudosite. Malonėkite atsiųsti man Jūsų laikraščio nors keliolika numerių.

Gero velijantis E. Pilyps.

Arka su Brisbano herbu, pastatyta pagerbiant atvykstantį Velso princą (būsimąjį Anglijos karalių Eduardą VIII). JohnoOxley‘io biblioteka, Kvynslando valstijos biblioteka.


Šaltinis: „Australijos lietuvio laiškas‘“, Karys, nr. 41 (73), 1920 m. spalio mėn. 18 d., p. 394.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003824101?exId=86381&seqNr=8

Fotografijos prieiga internete: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:StateLibQld_1_293095_Civic_arch_of_welcome_erected_at_the_corner_of_Queen_and_George_Streets_in_honour_of_the_Prince_of_Wale%27s_visit,_Brisbane,_1920.jpg