1920 m. spalio 2 d. | Literatūros naujienos

Literatūros naujienos: A. Vienuolio Raštai Kaina 40  auks., Petro Rusecko Rambyno Tėvynėje, Arturo Šniclerio Fariziejai 3 v. dr.

 1. A. Vienuolio Raštai Kaina 40  auks.
 2. Petro Rusecko Rambyno Tėvynėje „ 5     „
 3. Arturo Šniclerio Fariziejai 3 v. dr. „          8     „
 4. Kun. T. Brazio Muzikos Teorija „ 10      „
 5. N. Cechovo Sniego Karalaitė drama „ 5      „
 6. E. Rucevičienės „Lapkus“ tragikom. „ 8      „
 7. Liudo Giros „Lietuva Pavasarį, Vasarą, Rudenį ir Žiemą „ 10     „

Be to gauta šie vadovėliai:

 1. Geografijos pradžia
 2. Šikšnio Geometrija I d.
 3. Botanikos vadovėlis II d. Sistematika
 4. Zoologijos paveikslų rinkinis
 5. Zoologijos sistematikos terminų žodynėlis

Su užsakymais kreiptis: „Švyturio“ B-vė Kaunas,

Miško gatvė 11 No. Telef. No. 232

Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Lietuva“, 1920 m. spalio 02 d., Nr. 213 (495) , p. 4

Prieiga internete https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=64960