1920 m. spalio 27 d. | Grįžo lakūnas Jablonskis

Lakūnas Vytautas Jablonskis išlėkęs į lenkų frontą, buvo pašautas ir priverstas nusileisti su žvalgu lenkų pusėj.

Lakūnas Vytautas Jablonskis išlėkęs į lenkų frontą, buvo pašautas ir priverstas nusileisti su žvalgu lenkų pusėj. Nusileidę lakūnai matydami pavojų netik patiem patekt į belaisvę, bet ir atiduot lenkams savo lankstytuvą, nusprendė jį sudegint. Vos suspėję tatai padaryti, pasislėpė į artimas pelkes. Ieškojo jų lenkų kareiviai, kurie visą laiką kalbėjos ir keikės rusiškai, žadėdami <škurusodrat prochvostu>. Tačiau lakūnui pavyko iš jų pasprukt, kuris Kauną sugrįžo jau spalių 27 d.


Vytautas Jablonkis (1898 – 1963 m.) – karo lakūnas, aviacijos majoras, garsiojo Lietuvos kalbininko Jono Jablonskio sūnus. 1920 m. V. Jablonskiui ne vieną kartą, kaip oro žvalgui, teko skristi į lenkų frontą bei dalyvauti kautynėse. Vieno tokio skrydžio metu, 1920 m. spalio 27 d. grįžtant iš Nemenčinės, dėl lėktuvo „Albatros“ C.III variklio gaisro buvo priverstas nusileisti Maišiagalos apylinkėse. Kartu su  žvalgu ltn. J. Šabanavičiumi, padegę lėktuvą, laimingai pasiekė fronto liniją ties Musninkais ir parvyko į Kauną. Būtent šis įvykis ir yra aprašomas straipsnyje.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkė Lina Mikalkėnaitė

Vytautas Jablonskis. Karo lakūnas, aviacijos majoras.

Karo lakūnai leitenantai V. Jablonskis ir V. Rauba prie lėktuvo LVG C.VI 1920 m.


Šaltinis: Grįžo lakūnas Jablonskis (1920, Spalio 30 d.). Lietuva (237 (519), p. 2. [žiūrėta 2020-09-14]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64971&seqNr=2

Fotografijos prieiga internete: http://www.plienosparnai.lt/page.php?33; http://www.plienosparnai.lt/e107_files/public/1273593198_2_FT0_vytautas-rauba2.jpg