1920 m. spalio 28 d. | Dezinterija sergantieji kariai

Skelbiu žiniai ir vadovavimuisi, kad dezinterija sergantiems kariams, ligi jie nepatenka ligoninėsna, nustatomas sekantis dienos davinys.

Skelbiu žiniai ir vadovavimuisi, kad dezinterija sergantiems kariams, ligi jie nepatenka ligoninėsna, nustatomas sekantis dienos davinys:

1) sausainių iš vieno svaro baltos duonos arba pusė svaro amerikoniškų biskvitų;

2) kondesnuoto pieno pusė dėžutės.

3) ryžių arba avižinių kruopų 24 zol. (Nesant ryžių arba avižinių kruopų duodama perlavos kruopos).

4) cukraus ir kavos pasilieka paprastas kareivio davinys;

5) spanguolių ekstrakto gėrimui sulig reikalo.

Pastaba: Visus maisto produktus išduoda Intendantūra, ekstraktą Sanitarijos Skyrius.

L. K. Įs. Nr. 450.

Cikorijos, kavos ir kakao fabriko „Volga“ kavos dėžutė. XX a. 3-4 deš. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Dezinterija sergantieji kariai“, Karys, nr. 43 (75), 1920 m. spalio mėn. 28 d., p. 409.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003824101?exId=86379&seqNr=7