1920 m. spalio 30 d. | Kauno kronika

Juozas Kulakovas vėl buvo suimtas ir uždarytas kalėjime, iš kur jis antru kart pabėgo.

1919 m. kovo 26 d. ginkluoti plėšikai puolė pil. Strasburgo namą ir nukovė inžinerį Chmieliauską. Buvo sulaikytas gudų bataliono kareivis Juozas Kulakovas, kaltinamas žmogžudybej ir uždarytas Kauno kalėjime. Iš kalėjimo Kulakovas, kaip ligonis, buvo atiduotas į Karo ligoninę, iš kur nesenai pabėgo. Spalių 25 d. Juozas Kulakovas vėl buvo suimtas ir uždarytas kalėjime, iš kur jis antru kart pabėgo. Spalių 27 d. Trakų apskrities piliečių apsaugos vadas pranešė, kad jis suėmęs Juozą Kulakovą, pabėgusį iš Kaišedorių kalėjimo.

Kairėje – miesto kalėjimas. Dabartinė A. Mickevičiaus gatvė. XX a. 3-4 deš. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Kauno kronika“, Lietuva, nr. 237 (519), 1920 m. spalio mėn. 30 d., p. 3.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64971&seqNr=3