1920 m. spalio 31 d. | Koncertas

Sekmadienį, spalių 31 d. Kauno Miesto Teatre Lietuvių Meno Kūrėjų Draugijos Muzikos Sekcija rengia koncertą, dalyvaujant A. Galaunienei (soprano), J. Biliūnui (baritonas), Al. Kačanauskui (baritonas), Leškevičiui (smuikas) ir St. Šimkui – koras.

K o n c e r t a s. Sekmadienį, spalių 31 d. Kauno Miesto Teatre Lietuvių Meno Kūrėjų Draugijos Muzikos Sekcija rengia koncertą, dalyvaujant A. Galaunienei (soprano), J. Biliūnui (baritonas), Al. Kačanauskui (baritonas), Leškevičiui (smuikas) ir St. Šimkui – koras. Dainininkai Biliūnas ir Kačanauskas pirmą kartą pasirodys Kauno scenoje. Pradžia 71/2 v. vakarą.

Kauno miesto muziejaus fondai

Aleksandras Kačanauskas. Kaunas. 1920 m. Fotografas nežinomas. Kauno miesto muziejaus fondai

Aleksandras Kačanauskas. Kaunas. 1920 m. Fotografas nežinomas. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Lietuva“, 1920 m. spalio 31 d., Nr. 238 (520), p. 3

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=64972