1920 m. spalio 4 d. | Dostojevskis – lietuvis

Dostojevskio šeimynoje nuolatos buvo kalbama, kad jie nėra nei Rusai nei Lenkai, bet Lietuviai. Dostojevskio lietuviškumas esąs atsiliepęs visame jo raštų bude ir jo asmeniniame gyvenime.

Artinantis garsaus Rusų rašytojo Fedoro Dostojevskio šimtametėm sukaktuvėm (1920 m. Spalių 30 d.), rašytojo duktė Em. Dostojevskaitė, kuri dabar gyvena Šveicarų krašte išleido plačią savo tėvo biografiją. Joje ji įrodo, kad F. Dostojevskis buvo kilimo Lietuvis ir jo senuoliai buvo Lietuvos tarnybos bajorai. Dostojevskio tėvas, nesutikdamas su savo šeimyna buvo išėjęs į Ukrainą, o paskiau Maskvoj vedė rusaitė. Dostojevskio šeimynoje nuolatos buvo kalbama, kad jie nėra nei Rusai nei Lenkai, bet Lietuviai. Dostojevskio lietuviškumas esąs atsiliepęs visame jo raštų bude ir jo asmeniniame gyvenime. Dostojevskaitė tuo budu įneša visai naujos šviesos į garsaus genijalingo rašytojo problemą. Ligi šio del ypatingo Dostojevskio raštų budo, kurs nėra panašus nei į vieną Rusų rašytoją, visi buvo pratę jį vadinti visų rusiškiausiu Rusų rašytoju.

Kauno „Laisvė“.


Mintį apie F. Dostojevskio lietuvišką kilmę pagal tėvo liniją išpopuliarino jo dukra Liubovė Dostojevskaja 1920 metais Miunchene išleistoje knygoje „Dostojewski, geschildert von seiner Tochter“ (pasirašytoje „Aimée Dostojewski“ vardu). Joje autorė Lietuva vadina ne tik lietuvių, bet ir rusėnų kadaise apgyvendintas žemes, kurias, pasak jos, valdė normanų kilmės kunigaikščiai, ir kurios nepateko į totorių ir mongolų įtaką, kaip ryčiau esančios Maskvos ir kitos kunigaikštystės.

Šiuo metu visuotinai pripažinta Dostojevskių giminės kilmė iš bajoro Danilo Irtiščevo, kuriam 1506 m. buvo paskirtas Dostojevas ir kitos valdos Pinsko apylinkėse.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas Rokas Sinkevičius

Knygos „Dostojewski, geschildert von seiner Tochter“ viršelis


Šaltinis: „Dostojevskis – lietuvis“, Draugas, nr. 233, 1920 m. spalio mėn. 4 d., p. 2.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0001661471?exId=197406&seqNr=2