1920 m. spalio 7 d. | Geležinis Vilkas

Steig. Seimo narys kapitonas Natkevičius išvyko į provinciją organizuoti savanorių raitelių šimtines, vardu „Geležinis Vilkas“. Savanoriai į „Geležinio Vilko“ šimtines stoja su savo arkliu ir jei gali balnu, šautuvu ir t.t.

Pradėta ateiti žinių apie savanorius. Šen ar ten jie atvyksta į kariškas įstaigas stoti Tėvynės gynėjų eilėsna. Steig. Seimo narys kapitonas Natkevičius išvyko į provinciją organizuoti savanorių raitelių šimtines, vardu „Geležinis Vilkas“. Savanoriai į „Geležinio Vilko“ šimtines stoja su savo arkliu ir jei gali balnu, šautuvu ir t.t. Žmonės teisingai galvoja, kad jei neapsigintume nuo lenkų, vis tiek jie atėję ir arklį rekvizuos ir jaunuolį mobilizuos. Nuo jų juk neišsislėptum, juo labiau, kad iš kiekvieno dvaro tada budri akis kiekvieną mūsų žingsnį sektų.

Jei tokio savanorio arklys kovoje pražūtų, tai valdžia jam išmoka 6000 auks.

Bet „Geležiniam Vilkui“ priimami ir vieni arkliai, kaipo auka, kad tik arklys tinkamas būtų!

Kavalerijos karininkas Jonas Malejak. Kaunas, 1926 m. spalio 19 d. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Geležinis Vilkas“, Lietuva, nr. 217 (499), 1920 m. spalio mėn. 7 d., p. 1.
Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64975&seqNr=1