1920 m. vasario 11 d. | Valstybės propagandos biuras kviečia inteligentiją

Šiandien mes auginame ir stipriname savo kariuomenę, bet nepamirškime auginti ir stiprinti ir savo piliečių. Mums reikia nepalikti šaly nei vieno piliečio, kuris nesuprastų savo šalies nepriklausomybės ir valstybės kūrimo reikalų ir nebūtų juose įsitikinęs.

PRANEŠIMAI

I.

Susipratęs ir išmanąs savo reikalus pilietis šaly yra tiek brangus, kiek geras kareivis fronte. Šiandien mes auginame ir stipriname savo kariuomenę, bet nepamirškime auginti ir stiprinti ir savo piliečių. Mums reikia nepalikti šaly nei vieno piliečio, kuris nesuprastų savo šalies nepriklausomybės ir valstybės kūrimo reikalų ir nebūtų juose įsitikinęs. Todėl Valstybės Propagandos Biuras kviečia visas inteligentines jėgas – visus valstybės ir visuomenės darbininkus – pradėti smarkų Lietuvos piliečių švietimo ir jų politinės sąmonės kėlimo darbą, parengiant paskaitų, prakalbų, skaitymų, diskusijų ir t. t. nepriklausomos valstybės ir tautinės kultūros dvasioje. Valstybės Propagandos Biuras apsiima padėti šitame darbe ir visų norinčiųjų dirbti šitą darbą, prašo kreiptis laišku arba asmeniškai į Biurą. Biuras pagelbės organizuoti paskaitas savosiose ir kitose vietose, padės išgauti leidimus, pristatys jau parengtas paskaitas įvairiomis temomis, teiks reikalingų lėšų ir t. t.

Biuro adresas: D. Totorių g-vė Nr. 14 kamb. 8, Kaunas.

Propagandos Biuras.


Šaltinis: „Laisvė“, 1920 m. vasario 11 d., Nr. 32, p. 2

Nuoroda internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=111522