1920 m. vasario 12 d. | Didelis vakaras koncertas Kaune

Kareivių Prietelių Dr-ja vasario 12 d. kelia didelį labdarių Vakarą Koncertą. Vilniaus teatro studija, vedama K. Glinskio, vaidins operetę „Adomas ir Jėva“.

TEATRAS ir MUZIKA

Kaune

– Didelis Vakaras Koncertas. Kareivių Prietelių Dr-ja vasario 12 d. kelia didelį labdarių Vakarą Koncertą. Vilniaus teatro studija, vedama K. Glinskio, vaidins operetę „Adomas ir Jėva“. Muzikos dalį veda Leškevičius. Koncertinėj daly dalyvauja pianinkė Herbert Hansen[,] griežėja  Vitkauskienė, Leškevičiaus orkestras ir kiti.

Aktorius, režisierius, pedagogas Konstantinas Glinskis. XX a. 3 deš.
Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Lietuva“, 1920 m. vasario 10 d., Nr. 32 (314), p. 4

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=64979