1920 m. vasario 14 d. | Dėl žmonių važmos lengvintojų

Aleksote. Čia labai paprasta yra vogti net dienos metu. Netoli tilto Suvalkų plentu eidamas visumet pastebi vaikščiojant keletą nedidelių vaikų, kurie seka kiekvieną pravažiuojantį vežimą. Ir pamatę ką nors sau tinkamo, nežiūrėdami nei praeinančių žmonių, įsikabina  į vežimą, išsitraukia ką yra nužiūrėję.

Kauno kronika

Aleksote. Čia labai paprasta yra vogti net dienos metu. Netoli tilto Suvalkų plentu eidamas visumet pastebi vaikščiojant keletą nedidelių vaikų, kurie seka kiekvieną pravažiuojantį vežimą. Ir pamatę ką nors sau tinkamo, nežiūrėdami nei praeinančių žmonių, įsikabina  į vežimą, išsitraukia ką yra nužiūrėję. Taip atsitinka gal dešimts kartų per dieną.

Taip pat vagia ir važiuojantiems kareiviams.

Būtų jau metas Aleksoto Milicijai, kurios čia pakankamai yra, pašalint nuo gatvių tie negeistini žmonių važmos lengvintojai.

Matęs

Medinio Aleksoto tilto vaizdas iš lėktuvo. 1922 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Lietuva,  1920 02 15, Nr. 37, p. 3

Prieiga internete:  https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=64983