1920 m. vasario 16 d. | Lietuvos Nepriklausomybės šventei

Centro Komitetas kreipias į visą Lietuvos visuomenę, kad vasario 16 d., toje brangioje laisvės šventėje, visur būtų palaikyta tvarka, būtų tikrai džiaugsmo diena, reikštų ji meilę, brolybę, vienybę.  

Vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės šventei švęsti Centro Komitetas kreipias į visas valdžios ir privatines įstaigas, kad mūsų iškilmingos šventės diena – II. 16 tikrai būtų švenčiama, uždarant visas darbo vietas, magazinus, krautuves ir t.t., išskiriant, žinoma, elektros stotis, ligonines ir kitas panašias įstaigas, kur darbas jokiu būdu negali būti pertrauktas.

Centro Komitetas kreipias į visą Lietuvos visuomenę, kad vasario 16 d., toje brangioje laisvės šventėje, visur būtų palaikyta tvarka, būtų tikrai džiaugsmo diena, reikštų ji meilę, brolybę, vienybę.

CENTRO KOMITETAS

Vasario 16-osios šventė Joniškyje, 1919 m. Fotografija iš LCVA, P-41145


Šaltinis: Lietuva,  1920 02 15, Nr. 37, p. 1.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=64983