1920 m. vasario 18 d. | Dingę pinigai

Pil. Agota Strolytė, gyv. L. Alėjoj 12 Nr. prie Amerikiečių Raudonojo Kryžiaus, pranešė, kad dingę jos pinigai, 3250 ,,Dūmos“ rublių, kurie buvę padėti virtuvėje lentynoj. Įtarė kareivį Kazį Misių.

Janavos stoties telegrafininkė Juzė Juškytė pranešė į Krim. Skyrių, kad Kaune, važiuojant jai tramvaju, iš jos kišenės pavogę knygutę su dokumentais ir 300 auksinų. 2. Pil. Agota Strolytė, gyv. L. Alėjoj 12 Nr. prie Amerikiečių Raudonojo Kryžiaus, pranešė, kad dingę jos pinigai, 3250 ,,Dūmos“ rublių, kurie buvę padėti virtuvėje lentynoj. Įtarė kareivį Kazį Misių. 3 Generalinio Štabo Vyresnysis Leitenantas Petruškevičius pranešė, kad iš neužrakytos indaujos, esančios jo kambary prie Amerikiečių Raudonojo Kryžiaus pavogta 3 metrai vokiškos gelumbės pilkos spalvos ir vienas raudonos spalvos apklotas, iš viso 700 auksinų. Įtarė kareivį Kazį Misių, kuris tarnauja prie Amerikiečių  Raudonojo Kryžiaus. Pas Kazį Misių padaryta krata, bet nieko nerasta.

Amerikiečių Raudonojo Kryžiaus misiją saugoję kariai ir karininkai pozuoja Kaune, netoli ,,Metropolio“ viešbučio. 1919 m. Fotografija iš LCVA, P-42357.


Šaltinis: Lietuva,  1920 02 18, Nr. 38, p. 3.

Prieiga internete – https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=64985