1920 m. vasario 19 d. | Aukštieji kursai

M. Biržiška pradės skaityti kursą: Įvadas į lietuvių literatūrą, ketvirtadienį, vasario 19 d. 8½ val. vak. Aukštųjų Kursų salėje. Kitos dvi paskaitos bus vasario 23 ir 24 d.

Aukštieji Kursai

M. Biržiška pradės skaityti kursą: Įvadas į lietuvių literatūrą, ketvirtadienį, vasario 19 d. 8½ val. vak. Aukštųjų Kursų salėje. Kitos dvi paskaitos bus vasario 23 ir 24 d.

Vasario 16-osios akto signataras, buvęs Vytauto Didžiojo ir Vilniaus universitetų rektorius Mykolas Biržiška. 1941 m. Fotografija iš LCVA.


Šaltinis: Lietuva,  1920 02 20, Nr. 40, p.1.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=64987