1920 m. vasario 21 d. | Kauno muzikos mokykla

Augant Lietuvai nepriklausomai valstybei, ima dygti ir plėtotis visos kultūrai reikalingos ir meno šakos. Tarp kitų šiandien žymiai ryškėja ir Kauno Muzikos Mokykla, vedama labai gerbiamo mūsų muzikos kompozitorio Juozo Naujalio.

Kauno Muzikos Mokykla

Augant Lietuvai nepriklausomai valstybei, ima dygti ir plėtotis visos kultūrai reikalingos ir meno šakos. Tarp kitų šiandien žymiai ryškėja ir Kauno Muzikos Mokykla, vedama labai gerbiamo mūsų muzikos kompozitorio Juozo Naujalio. Jau mūsų visuomenė gerai žino, kad dar prieš karą Naujalis muzikos sritį nuolat budino ne tik koncertais ir kompozicijomis, bet buvo įsteigęs ir vargonininkų kursus. Šiandien jo mintis įsikūnijo jau daug platesnėje vagoje – Muzikos Mokykloj.

Iš Muzikos Mokyklos mums reikia laukti ne tik muzikingų žmonių, bet muzikingų lietuvių žmonių, kurie didybėje ir kilnybėje mūsų tautinės muzikos susijungs su žmonėmis ir sutrauks į žadinį mūsų dainas. Muzikos Mokykla nuo sausio 7 d. pradėjo antruosius mokslo metus. Mokant žinomiems muzikams, tuo tarpu dirba šios klasės: partapiono [fortepijono] (veda Herbeck-Hansen ir Bilminiūtė-Čiurlienė), smuiko (Kirchner), solo dainavimo (Koscialovskis), muzikos teorijos ir solfedžio (J. Naujalis). Be to, pagerėjus aplinkybėms, esą manoma atidaryti dar šie skyriai: vargonų, violončelės ir pučiamųjų įnagių. Visa tai privalo gerai įsidėmėti mūsų jaunimas, pašauktas į dainos ir muzikos pasaulį gyventi.

X.

Valstybinės muzikos mokyklos pedagogai su mokiniais. Apie 1921 m.
Antroje eilėje iš dešinės: V. Žadeika, J. Bieliūnas, J. Žilevičius, V. Grigaitienė, J. Naujalis,
E. Čiurlienė, A. Kačanauskas, L. Šukevičienė. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Lietuva, 1920 m. vasario 21 d., Nr. 41 (323), p. 3.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=64988