1920 m. vasario 23 d. | Italai pripažino Lietuvos Nepriklausomybę

Kiek seniau italų Parlamentas priėmė rezoliuciją, kurioj buvo siūloma pripažinti Baltijos Valstybių Nepriklausomybę de jure. Paskiau italų Minsiteris Pirmininkas Nitt ne kartą buvo pabrėžęs, kad pripažinimo reikalas jau visai pribrenda.

Italai pripažino Lietuvos Nepriklausomybę de jure

Kiek seniau italų Parlamentas priėmė rezoliuciją, kurioj buvo siūloma pripažinti Baltijos Valstybių Nepriklausomybę de jure. Paskiau italų Minsiteris Pirmininkas Nitt ne kartą buvo pabrėžęs, kad pripažinimo reikalas jau visai pribrenda.

Dar visai neseniai buvo žinių, kad italai siūlė Aukščiausiajai Tarybai tąją nepriklausomybę de jure pripažinti. Dabar gauta telegrama, kad italų Vyriausybė, kuri visais svarbiausiais klausimais eina iš vien su anglų vyriausybe, pripažino Lietuvos Nepriklausomybę de jure ir italų pasiuntinys Lietuvai, baronas Makkioro vasario 28 d. išvažiavo į Lietuvą.

Lietuvišką Valio italams, pirmiesiems Lietuvą nepriklausomą pripažinusiems!

Pirmasis Pasaulinis karas Udinės mieste. 1914–1917 m. Italija. Kauno IX forto muziejus


Šaltinis: Italai pripažino Lietuvos Nepriklausomybę de jure (1920, Sausio 25). Lietuva (44 (326), p. 2-3. [žiūrėta 2020-01-14]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64991&seqNr=3

Fotografijos prieiga internete: https://www.limis.lt/greita-paieska/perziura/-/exhibit/mediaObjectPreview/60000003796994/60000003797011?_exhibitPreviewportlet_WAR_limiskportlet_backUrl=%2Fgreita-paieska%2Fperziura%2F-%2Fexhibit%2Fpreview%2F60000003796994%3Fs_id%3DR7pZtXUgZvmNmCa9%26s_ind%3D1%26valuable_type%3DEKSPONATAS&fbclid=IwAR2tx3NpgQXo1rWmBdNCgLHpqI_VcYxm_BGhHWj18SLMQaHh8yALhJgqvc4