1920 m. vasario 26 d. | Kaune panaikinta apgulos padėtis

Kaune panaikintas apgulos stovis. Vaikščioti galima po 8 v. v., kaip anksčiau.

Kauno kronika

– Nuo Vasario 25 d. 12 v. dieną Kaune panaikintas apgulos stovis. Vaikščioti galima po 8 v. v., kaip anksčiau“.


Apie įvestą apsiausties padėtį „Lietuva“ paskelbė diena anksčiau – vasario 25 d. – dėl Panemunėje kilusio kareivių maišto. Tačiau netrukus ji buvo panaikinta.

Kauno miesto muziejaus muziejininkas Rokas Sinkevičius

Kauno komendantūros rūmai Nepriklausomybės aikštėje. Kauno karo komendantūra, 1919-1929, red. P. Jurgelevičius, 1930, p. 13.


Šaltinis: „Kauno kronika“, Lietuva, nr. 45 (327), 1920 m. vasario 26 d., p. 3.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64992&seqNr=3