1920 m. vasario 29 d. | Seimas nepadės, jei patiems piliečiams nerūpės

Žmonės mūsų tik moka skųstis, kad ir milicija bloga, ir valsčiaus valdyba netikusi, ir visi valdininkai nepakenčiami. O juk iš tikrųjų tai tu, Lietuvos pilieti, esi tam visam kaltas.

Prie Steigiamojo Seimo rinkimų

III

[…] Žmonės mūsų tik moka skųstis, kad ir milicija bloga, ir valsčiaus valdyba netikusi, ir visi valdininkai nepakenčiami. O juk iš tikrųjų tai tu, Lietuvos pilieti, esi tam visam kaltas.

Ir Steig. Seimas bus blogas, jeigu tu, Lietuvos pilieti, nesiruoši prie rinkimų ir dalyvausi rinkimuose tik taip sau…

Jeigu tau nerūpi, su kuo turi kariauti Lietuvos kariuomenė, jeigu tau nerūpi, už ką tavo vaikai, broliai guldo gyvastį – tu sėdėk namuose, bet apie Steig. Seimą negalvok.

Jeigu tau nerūpi, kiek ir kam rekvizicijos imamos, kiek ir kam mokesčiai imami – tu sėdėk savo troboje, bet apie atstovų rinkimą nesuk sau galvos.

Jei tau vistiek, ar su teismu ar be teismo tavo brolis imamas kalėjiman, jei tau nerūpi teisybė ir tvarka – sėdėk namuose, o kiti nors galvas tegu laužo. […]

Iškilmingas paradas Antalieptės miestelio aikštėje. Iš albumo, 1930 m. padovanoto kun. Kazimierui Žitkui-Žitkevičiui. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Prie Steigiamojo Seimo rinkimų“, Sietynas, nr. 4, 1920 m. vasario 29 d., p. 6-7.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1C1B0000806456?exId=107870&seqNr=8; https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1C1B0000806456?exId=107870&seqNr=9