1920 m. vasario 3 d. | Lietuva reikalauja Klaipėdos

Lietuvos vyriausybė pasiuntus aukščiausiajai talkininkų tarybai notą. Notoje pažymima faktas, jog Klaipėdos apskritys pagaliaus patekęs lietuvių rankosna ir Lietuva šiandien turi naudoties pačiu Klaipėdos uostu.

Berlynas. Vas. 3 – Iš Tilžės laikraščiui Lokal Anzelger pranešama, kad Lietuvos vyriausybė pasiuntus aukščiausiajai talkininkų tarybai notą.

Notoje pažymima faktas, jog Klaipėdos apskritys pagaliaus patekęs lietuvių rankosna ir Lietuva šiandien turi naudoties pačiu Klaipėdos uostu.

Be to Lietuvos vyriausybė paklausia talkininkų leidimo pratiesti geležinkelį iš Klaipėdos Didžiojon Lietuvon.

Atvirukas. Klaipėdos kraštas. XX a. pirmoji pusė. Kauno miesto muziejaus fondai.

 


Šaltinis: Lietuva reikalauja Klaipėdos (1920, Vasario 3). Draugas (28), p. 1. [žiūrėta 2020-01-16]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0001661471?exId=197430&seqNr=1