1920 m. vasario 4 d. | Sibiro lietuviai

Iš ištikimų šaltinių teko sužinoti, kad Vladivostoke yra susitelkę daug lietuvių tremtinių; ten yra net „Didžiojo Kunig. Vytauto batalionas“ ir leidžiamas laikraštis „Sibiro lietuvių žinios“. Mūsų vyriausybė, kreipėsi į Anglų valdžią del jų grąžinimo Lietuvon.

Sibiro lietuviai

Iš ištikimų šaltinių teko sužinoti, kad Vladivostoke yra susitelkę daug lietuvių tremtinių; ten yra net „Didžiojo Kunig. Vytauto batalionas“ ir leidžiamas laikraštis „Sibiro lietuvių žinios“. Mūsų vyriausybė, kreipėsi į Anglų valdžią del jų grąžinimo Lietuvon. Buvo Anglų atsakyta – neturi atliekamų laivų. Taip tad jiems, kaip ir Pietų Rusijos lietuviams teks dar ilgokai pravargti, kol galės grįžti Lietuvon.


Šaltinis: „Laisvė“, 1920 m. vasario 04 d., Nr. 26, p. 2

Nuoroda internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=111538