1920 m. vasario 6 d. | Lietuvių dainos

Žinomojo muzininko Štarkos suorganizuotas choras jau darbuojasi. Reikia tikėtis, kad jo dėka, išgirsim ir vėl taip nepaprastai išlavintą jo chorą, kaip kad esame girdėję 1919 met. Birželio mėn. iškeltame Rotušės salėje koncerte.

Kauno kronika

– L i e t u v i ų    d a i n o s. Žinomojo muzininko Štarkos suorganizuotas choras jau darbuojasi. Reikia tikėtis, kad jo dėka, išgirsim ir vėl taip nepaprastai išlavintą jo chorą, kaip kad esame girdėję 1919 met. Birželio mėn. iškeltame Rotušės salėje koncerte.

Kam rūpi ir privalo rūpėti mūsų dailė – žmonių dainų chorai, tepadeda Štarkai sutraukti kuo gausingiausį būrį gerų dainininkių-kų, turint akyvaizdoj, jog su gerais chorais lengvai galima – labiems tikslams, kurių mums yra begalė – spaktaklių koncertų kelti. Be to, gerais – tik gerais – savo chorais ir užsienio svečiams pasigirtum.

Repeticijos būna pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 val. vakaro, Vyrų gimnazijos rūmuose (Muzikos mokykla).

Julius Štarka. Liaudies dainos mišriam chorui. Kaunas, J. Petronio leidykla, 1944 m.
Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Lietuva“, 1920 m. vasario 06 d., Nr. 29 (311), p. 3

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=64998