1920 m. vasario 7 d. | Kaune įsisteigė lietuvių inteligentų klubas

Galiausiai įsisteigė ilgai lauktas ir Kaune būtinai reikalingas lietuvių inteligentų klūbas. Jis nusisamdė Metropolio viešbučio apatinius erdvuosius rūmus. Ten tad nuo dabar susirinks lietuviai, kad draugų draugijoj be politinių nuomonių skirtumo viešėtų, pasišnekučiuotų ir pasilinksmintų.

Kauno kronika

– Galiausiai įsisteigė ilgai lauktas ir Kaune būtinai reikalingas lietuvių inteligentų klūbas. Jis nusisamdė Metropolio viešbučio apatinius erdvuosius rūmus. Ten tad nuo dabar susirinks lietuviai, kad draugų draugijoj be politinių nuomonių skirtumo viešėtų, pasišnekučiuotų ir pasilinksmintų. Ateinantį sekmadienį vakare nuo 7 pradedant bus pirmasis šeimyniškas subuvimas, prieinamas tiktai rašteliais kviestiesiems. Klūbo įsteigėjai yra daktarė A. Šliupaitė, dakt. Alekna, d-r. Gaigalaitis ir R. Šliupas, Dagys, Yčas, Kraučiūnas, Savickas, Šalkauskas, Šimoliūnas, Sleževičius, Skripkus. Geidžiama, kad klūbas jungtų ir tvirtintų lietuvių inteligentų Kauno bendruomenę.

Aldona Šliupaitė, viena iš Lietuvių inteligentų klubo Kaune steigėjų.
Fotonuotrauka iš kn. Lietuvos albumas. Antras (fotografuotinis) leidimas. Vilnius, 1990, p. 165


Šaltinis: „Lietuva“, 1920 m. vasario 07 d., Nr. 30 (312), p. 3

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=64999