1920 m. vasario 8 d. | Lietuvos valstybės ženklas „Vytis“

Jau išėjo iš spaudos oficialiai pripažintas Lietuvos Valstybės ženklas „VYTIS“ Pieštas garsaus mūsų dailininko A. Žmuidzinavičiaus.

Jau išėjo iš spaudos oficialiai pripažintas

Lietuvos Valstybės ženklas „VYTIS“

Pieštas garsaus mūsų dailininko A. Žmuidzinavičiaus.

Spausdino viena žymiųjų Leipcigo firmų. Spalvuotas.

Išleistas ant storo gražaus balto kardono, 55×65 cm. Didumo.

Kaina 10 auks., knygynams nuleidžiama dideli %.

Visas leidinys sukrautas Juozo Šeškevičiaus krautuvėje.

Kaunas, Aleksoto g. Nr. 3 prie Rotušės Aikštės.

Reikalaukite visur visuose knygynuose!

Dailininkas Antanas Žmuidzinavičius.
Fotonuotrauka iš kn. Lietuvos albumas. Antras (fotografuotinis) leidimas. Vilnius, 1990, p. 261


Šaltinis: „Lietuva“, 1920 m. vasario 08 d., Nr. 31 (313), p. 4

Nuoroda internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=65000