1920 m. vasario 9 d. | Pasitarimas dėl Lietuvos Nepriklausomybės šventės

 Centro Komitetas Lietuvos Nepriklausomybės šventei švęsti kviečia visų draugijų ir bendrovių atstovus, pasitarti ir pasiinformuoti dėl šventės ir jos tvarkos.

Vasario 16 d. Centro Komitetas Lietuvos Nepriklausomybės šventei švęsti kviečia visų draugijų ir bendrovių atstovus, pasitarti ir pasiinformuoti dėl šventės ir jos tvarkos, susieiti pirmadienį, vasario 9 d. 6 val. ,,Lietuvos“ redakcijos 8 kambary. Totorių gatvė – 14 aukšte.

1933 m. Kaune vykusi Vasario 16-osios šventė. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Lietuva,  1920 02 10, Nr. 32, p. 1.

Prieiga internete:  https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=64979