1921 m. balandžio 1 d. | Miesto naudai rinkliavos įstatymas

Miesto rinkliava apdedami įvežami į Kauną ir jo priemiesčius geležinkeliais ir vandens keliais kroviniai. Rinkliava imama Kaune geležinkelio stotyje ir prieplaukose šiuo įstatymu nurodytomis normomis, nežiūrint į pervežimo tolumą.

Nuo įvežamų į Kauno miestą geležinkeliais ir vandens keliais krovinių miesto naudai rinkliavos įstatymas

1 §.

Miesto rinkliava apdedami įvežami į Kauną ir jo priemiesčius geležinkeliais ir vandens keliais kroviniai.

2 §.

Rinkliava imama Kaune geležinkelio stotyje ir prieplaukose šiuo įstatymu nurodytomis normomis, nežiūrint į pervežimo tolumą. […]

9 §.

Miesto rinkliavos mokėjimas privalomas visiems kroviniams, išskyrus valdžios ir Raudonojo Kryžiaus įstaigų krovinius, laivų reikalams skirtus krovinius, įvežamus savo tikslams, ir mašinas, kurias valdžia atleidžia nuo muito rinkliavos.

10 §.

Miesto naudai rinkliavos išieškojimo išlaidos padengiamos Kauno miesto savivaldybės.

11 §.

Nuo įvežamų į Kauno Miestą Krovinių Miesto Naudai Rinkliavos Įstatymas 1920 m. gegužės mėn. 14 d. šiuo įstatymu panaikinamas. (L. V. Ž. Nr. 31, eilinis Nr. 353).

A. Stulginskis

E. Respublikos Prezidento Pareigas

Steigiamojo Seimo Pirmininkas.

D-ras K. Grinius

Ministeris Pirmininkas.

Kaunas,

1921 m. balandžio m. 1 d.

Prie senamiesčio prieplaukos suplukdyti sieliai ir maudymvietė. Kaunas, 1938 m. birželio 12 d. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Nuo įvežamų į Kauno miestą geležinkeliais ir vandens keliais krovinių miesto naudai rinkliavos įstatymas“, Vyriausybės žinios, nr. 63, 1921 m. balandžio 8 d., p. 3.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C10000143886?exId=25189&seqNr=3