1921 m. balandžio 10 d. | M. K. Čiurlionies 10 metų mirties sukaktuvės

M. K. Čiurlionies 10 metų jo mirties sukaktuvėms paminėti sekmadienį Vytauto bažnyčioj per ištisas mišias giedos Lietuvių Operos solistai.

M. K. Čiurlionies 10 metų jo mirties sukaktuvėms paminėti sekmadienį Vytauto bažnyčioj per ištisas mišias giedos Lietuvių Operos solistai be kitko gale mišių bus atlikta iš gedulingų mišių Č. Sosnauskio „Reguiem“, „Libera“ ir „Salve regina“.

Operos administracija

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. XX a. pirma pusė.


Šaltinis: M. K. Čiurlionies 10 metų mirties sukaktuvės (1921, Balandžio 10 d.). Lietuva (77(644 ), p. 2.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64467&seqNr=2

Fotografijos prieiga internete: https://www.mic.lt/lt/baze/klasikine-siuolaikine/kompozitoriai/ciurlionis/