1921 m. balandžio 11 d. | Išdalinti dvarai

Eltos korespondento pranešimu, Panevėžio apskrity žiemą kariams ir bežemiams išdalinti 7 dvarai: 77 sklypai 1,088 hektarų.  

Panevėžys, IV. 11. Eltos korespondento pranešimu, Panevėžio apskrity žiemą kariams ir bežemiams išdalinti 7 dvarai: 77 sklypai 1,088 hektarų. Viso karių, įsiregistravusių norinčių gauti žemę iki š. m. balandžio mėn. 443 žmonės.

Atvirukas su Panevėžio Vasario 16-osios gatvės vaizdu. XX a. pirma pusė.


Šaltinis: Išdalinti dvarai (1921, Balandžio 14 d.). Laisvė (80), p. 3.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1C1B0000658346?exId=111024&seqNr=3 

Fotografijos prieiga internete: https://paneveziokrastas.pavb.lt/wp-content/uploads/2017/04/Atvirukas-su-Panev%C4%97%C5%BEio-Vasario-16-osios-gatv%C4%97s-vaizdu-%C4%AFklijuotas-Juozapo-Kozakevi%C4%8Diaus-memuaruose-%E2%80%9EAm%C5%BEiaus-kronika%E2%80%9C-1858-1936.jpg