1921 m. balandžio 13 d. | Į miesto neturtingas moteris

Kauno miesto Valdyba šiuo praneša, kad miesto yra priimta pribuvėja dykai teikti patarimų ir pagalbos gimdančioms moterims.

Kauno miesto Valdyba šiuo praneša, kad miesto yra priimta pribuvėja dykai teikti patarimų ir pagalbos gimdančioms moterims. Ieškančios patarimų ir pagalbos moterys tekreipiasi šiuo adresu: Gardino gat. 59 Nr., nuo 9-10 val. ryto ir 5-6 val. vak. Be to miesto pribuvėja registruos ir ves gimdančių moterų statistika ir gimdymo vaisius: laimingas ar nelaimingas.

Socialinės Apsaugos Skyrius

Kaunas. XX a. pirma pusė. Kauno miesto muziejus.


Šaltinis: Į miesto neturtingas moteris (1921, Balandžio 13 d.). Lietuva (79 (646), p. 2.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64465&seqNr=2