1921 m. balandžio 16 d. | Lietuvių Gudų santykiai

Vilniuje įvyko lietuvių ir gudų bankietas (pokylis), kuriame dalyvavo apie 100 abiejų tautų įstaigų ir partijų atstovų. Buvo kalbėta apie lietuvių ir gudų tautų siekimų vienodumą ir pasiryžimą ginti savo šalių nepriklausomybę.

Balandžio m. 16 dieną Vilniuje įvyko lietuvių ir gudų bankietas (pokylis), kuriame dalyvavo apie 100 abiejų tautų įstaigų ir partijų atstovų.  Buvo kalbėta apie lietuvių ir gudų tautų siekimų vienodumą ir pasiryžimą ginti savo šalių nepriklausomybę. Tas, bankietas, be abejo daug prisidės prie lietuvių ir gudų tautų artimesnio susipažinimo ir susiartinimo.

Vilniaus Rotušės aikštė. XX a. 3-4 deš.


Šaltinis: Lietuvių Gudų santykiai (1921, Balandžio 30 d.). Trimitas (16 (36), p. 11.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB0029234C?exId=39103&seqNr=13

Fotografijos prieiga internete: http://elibrary.mab.lt/bitstream/handle/1/573/223811.jpg?sequence=2&isAllowed=y