1921 m. balandžio 18 d. | Tautų Sąjungos pasiūlymas Lietuvai

Belgų atstovas Hymansas Tautų Sąjungos vardu pasiuntė Lietuvos vyriausybei notą, kurioje kvietė pradėti darybas su lenkais.

Belgų atstovas Hymansas Tautų Sąjungos vardu pasiuntė Lietuvos vyriausybei notą, kurioje kvietė pradėti darybas su lenkais š. m. balandžio mėnesio 18 dien. kad sektųsi nustatyti patys pagrindai, kurie palengvintų tolimesnes derybas.

Paul Hymans – Belgijos valstybės veikėjas. 1920 m. pirmasis Tautų Sąjungos asamblėjos pirmininkas. 1921 m. Tautų Sąjungos pavestas bandė išspręsti Lietuvos ir Lenkijos ginčą dėl Vilniaus, pateikė du tokio sprendimo projektus (Hymanso projektas). XX a. 3-4 deš.


Šaltinis: Tautų Sąjungos pasiūlymas Lietuvai (1921, Balandžio 9 d.). Trimitas (13), p. 2.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB0029234C?exId=39106&seqNr=4

Fotografijos prieiga internete: https://api.europeana.eu/thumbnail/v2/url.json?uri=http%3A%2F%2Fbalat.kikirpa.be%2Fimage%2Fthumbnail%2FB117116.jpg&type=IMAGE