1921 m. balandžio 19 d. | Fronte

Balandžio 19 d. apie 5 val. į Varnelių kaimą atvyko 2 lenkų pėstininkų kuopas.

Kaunas, IV-25. (Elta). Balandžio 19 d. apie 5 val. į Varnelių kaimą atvyko 2 lenkų pėstininkų kuopas.

17 žmonių žvalgyba 7 v. prisiartino prie Joniškio miestelio, bet mūsų sargybos apšaudyti iššovę apie 60 šūvių, pasitraukė atgal į Varnėnus.

Nepriklausomos Lietuvos savanoriai Kretingos surinkimo punkte. 1919 m. Žemaičių dailės muziejus


Šaltinis: Fronte (1921, Balandžio 26 d.). Lietuva (90 (657), p. 3.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64454&seqNr=3

Fotografijos prieiga internete: https://proxy.europeana.eu/2021802/LIMIS_151313115?view=http%3A%2F%2Fwww.epaveldas.lt%2FrecordObject%2FZDM%2FLIMIS-151313115&disposition=inline&api_url=https%3A%2F%2Fapi.europeana.eu%2Fapi