1921 m. balandžio 20 d. | Naujas laikraštis

Kaune pradėjo eiti naujas laikraštis vardu „Lietuvos balsas“. Eis tris kartus per savaitę. Rašoma, kad tai būsiąs nepartinis laikraštis.

Balandžio 20 dieną Kaune pradėjo eiti naujas laikraštis vardu „Lietuvos balsas“. Eis tris kartus per savaitę. Rašoma, kad tai būsiąs nepartinis laikraštis. Jam rūpėsią labiausiai Lietuvos nepriklausomybė, mūsų krašto gerovė ir stipri ir teisėta šalies tvarka. Laikraščių redaktorius p. A. Smetonas. Leidėjas – „Rašto ir spaudos B-vė“.

A. Smetona. 1934 m. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: Naujas laikraštis (1921, Balandžio 30 d.). Trimitas (16 (36), p. 9.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB0029234C?exId=39103&seqNr=11