1921 m. balandžio 21 d. | „Originalai“ su kepurėmis ir be kepurių

Tankiai Alėja eidamas gali pastebėti asmenis, kurie be kepurių vaikščioja, nors ir gana šaltas laikas dar esti. Matyt jų norima būti kokiais tai originalais į kuriuos žmonės su nusistebėjimu žiūrėtų.

Tankiai Alėja eidamas gali pastebėti asmenis, kurie be kepurių vaikščioja, nors ir gana šaltas laikas dar esti. Matyt jų norima būti kokiais tai originalais į kuriuos žmonės su nusistebėjimu žiūrėtų. Bet tai dar niekis, jei ne kiti vaikiški pasirodymai kaip pavyzdin, daug nešioja rusų studentų kepures. Jug pirmiaus kaip Gercenas sako, sunku buvo priversti tam tikros formos laikytis, o dabar mat atprast negali. Nekuris pasakoja, jog esti ir tokių, kurie nei nematyt universitatės nematė, arba iš 8 kl. Gimnazijos už garsų pasielgimą išvyti buvo, o dabar, kad pasirodžius save mokytais, nešioja senovės rusų studentų kepures.

Tai nesubrendusių pusbernelių žymė. Vikintas.

Jurgio Savickio ir Dovo Zauniaus išlydėtuvės Kauno geležinkelio stotyje. Iš kairės į dešinę stovi: antras Leiba Hofmekleris, penktas Jurgis Savickis (kairėje rankoje laiko gėles, pirštines ir lazdelę). Viduryje, už moters su gėlėmis, stovi Antanas Kučingis (kariška uniforma). Kaunas, 1939 m. sausio 10 d. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Kauno kronika“, Laisvė, nr. 86, 1921 m. balandžio 21 d., p. 3.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1C1B0000658346?exId=111017&seqNr=3