1921 m. balandžio 23 d. | Napoleono kalnas

Kalnas guli prie pat Nemuno kranto, puse valandos ėjimo pėsti nuo gelžkelio tilko labai geru plentu. Nuo kalno į visas puses atsidengia puikus reginiai; galima žiūrėti, gėrėtis ir pasakyti: „tikrai graži ta mūsų Lietuva“!

Kaunas turi nepaprastai gražias apylinkes, bet Kauno publika kaip ir visai nesidomėja tomis savo miesto gamtos grožybėmis. Šventadieniais kauniečiai vaikštinėja vien tik Laisvės Aleja ir kvėpuoti dažnai sukeliamas galvatrūkčiais bėgiojančių automobilių dulkes. Prie gražiausiųjų vietų reikia priskaityti istoringąjį Napoleono kalną, nuo kurio garsusis karvedys veizėjo, kaip jo milžiniškoji kariuomenė kėlėsi per Nemuną eidama Rusijon. Kariškoji kronika sąrišyje su tuo, žino ir daugiau įdomių dalykų papasakoti, bet mano tikslu yra tik trumpai supažindinti su šia puika gamtos vieta, kurią šventadieniais visai lengvai atlankyti. Kalną yra aplankęs ir buvusis rūsų caras Mikolajus II. Kalnas guli prie pat Nemuno kranto, puse valandos ėjimo pėsti nuo gelžkelio tilko labai geru plentu. Nuo kalno į visas puses atsidengia puikus reginiai; galima žiūrėti, gėrėtis ir pasakyti: „tikrai graži ta mūsų Lietuva“! Buk toki vieta kur kitur Europoje, ant jos jau seniai stūksotų kokios pilies rūmai, o dabar kalno viršui trūksta net paprasto padorumo: visas jis išknaisiotas rūsų „okopais“ ir taip pamestas. Ką tik įsikūrusiai draugijai „Lietuvai pagražinti“, reikėtų savo atydą atkreipti ir į tą kalną. Per Velykas čia atsilankius teko sutikti tik žydelius, o nuo Panemunės ir Freidos garsiai skambėjo mūsų kareivių dainos.

Napoleono kalnas (Pajiesio piliakalnis). Aut. Stanislovas Lukošius. Kaunas, 1965 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Napoleono kalnas Kaune“, Vilnius, nr. 90 (104), 1921 m. balandžio 23 d., p. 3.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB1F8010E5?exId=99708&seqNr=3