1921 m. balandžio 24 d. | Garlaivių linija Kaunas–Alytus

Vandens kelių Rajonas skelbia visuomenės žiniai, kad nuo balandžio 24 d. garlaiviai: „Gediminas”, „Pegasas“ ir „Lietuvaitė“ plaukios linija Kaunas–Alytus.

Vandens kelių Rajonas skelbia visuomenės žiniai, kad nuo balandžio 24 d. garlaiviai: „Gediminas”, „Pegasas“ ir „Lietuvaitė“ plaukios linija Kaunas–Alytus. Iš Kauno išplauks: sekmadieniais, pirmadieniais, trečiadieniais ir ketvirtadieniais 13 val. Iš Alytaus: sekmadieniais, antradieniais, trečiadieniais ir penktadieniais 6 val.


Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę buvo tikėtasi, kad upių transportas taps svarbia susisiekimo dalimi, o Kaunas bus sujungtas garlaivių linijomis ne tik su Nemuno žemupyje esančiais miestais, bet ir aukščiau įsikūrusiu Alytumi. Straipsnyje minimas vandens kelių rajonas (Kauno vandens kelių rajonas) buvo Susisiekimo ministerijos padalinys įsteigtas 1919 m. kovo 15 d. Įstaiga buvo atsakinga už upių vagos valymą, tvarkymą, ženklinimą ir kitus darbus. Naudojo žemkases, plaukiojančius kranus, baidokus ir garlaivius. Tarpukaryje įstaigos būstinė buvo Kaune, Prieplaukos gatvėje nr. 53, 1939 m. įstaigoje darbavosi 142 darbuotojai, didelė dalis jų tarpe buvo nesukūrę šeimų. 1923 m. prijungus Klaipėdos kraštą prie Lietuvos, Nemuno žemupyje, upių tvarkymo darbus taip pat atliko Rusnės vandens kelių rajonas. Abi valstybinės įstaigos turėjo organizuoti upių laivybą, kartu su privačiomis iniciatyvomis. Tiesa, dėl padarytos Pirmojo pasaulinio karo žalos, aktyviau laivyba buvo pradėta vystyti tik nuo 1920 m. Straipsnyje paminėti trys garlaiviai buvo nedideli, ilgiausias iš jų buvo 33,5 m. „Gediminas“ (1923 m. savininkas buvo Šimanskis), 32,3 m. „Lietuvaitė“, (Čižas), 29,14 m. „Pegasas“ (Kaplanas) beje, abu šie garlaiviai buvo pastatyti Pinkse (dabartinėje Baltarusijoje).

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas Gediminas Kasparavičius


Šaltinis: Kauno kronika (1921 gegužės 3 d.) Lietuva (96 (663)) p. 3.

Prieiga internetu: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=64515