1921 m. balandžio 25 d. | Skubina lenkinti

Lydos apskr. Nočios kaime (į pietus nuo Varėnos) lenkai šiais metais uždarė lietuvių mokyklą Jos vietoj nutarė atidaryti lenkinimo tikslams lenkų mokyklą.

Lydos apskr. Nočios kaime (į pietus nuo Varėnos) lenkai šiais metais uždarė lietuvių mokyklą Jos vietoj nutarė atidaryti lenkinimo tikslams lenkų mokyklą. Mokytoja pasikvietė iš Pozdanies. Lenkų mokyklos atidarymą paskyrė balandžio 11  d. Pirm to mokytoja su žandarais vaikščiojo po kaimus surašinėdama vaikus. Reikalingi mokyklai suolai paimti iš vietos žydų sinagogos.

Nočios miestelis Pirmojo pasaulinio karo metais.


Šaltinis: Skubina lenkinti  (1921, Balandžio 27 d.). Lietuva (91 (658), p. 3.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64453&seqNr=3

Fotografijos prieiga internete: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9f/Na%C4%8Da._%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0_%281915-18%29.jpg/1280px-Na%C4%8Da._%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0_%281915-18%29.jpg?1618818071363