1921 m. balandžio 26 d. | „Dainos“ vakaras

Kauno jaunimas, kuris myli meną ir pats nori augti mene, susikaupė į „Dainos“ draugiją, kurios vardu jaunimas mokinas dainų ir lavinas scenoje.

Kauno jaunimas, kuris myli meną ir pats nori augti mene, susikaupė į „Dainos“ draugiją, kurios vardu jaunimas mokinas dainų ir lavinas scenoje. To tai gražiojo balandžio 22 d. Karių Klūbe ir buvo vakaras koncertas. Vaidino „Paliepus knarkia“ ir „Tiktai niekam nesakyk“. Duota tiek, kiek įstengta.

Adomavičiaus vedamas jaunimo koras padainavo keletą dainų. Koras nėra tobulas, nes tam reikia laiko ir pastangų, bet malonus savo gyvumu ir linkėtina jam augti ir juo daugiau sutraukti Kauno jaunimo vienam būrin, vienam garsan, vienam žodin. Pilnai žmonių salei Pranas Butkus, „Dainos“ organizatoris, pasakė prakalbą, nušviesdamas „Dainos“ tikslą ir jaunimo pasiryžimą. Dirbk, jaunime, nes tavo širdy visa galybė.

„Dainos“ draugijos 25 metų jubiliejaus vakaro koncerto dalyviai. 1924 m. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: „Dainos“ vakaras (1921, Balandžio 26 d.). Lietuva (90 (657), p. 3.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64454&seqNr=3