1921 m. balandžio 27 d. | Dviračių važinėtojai

Dviračių važinėtojai įdrįso važinėti net po trotuarus ir Laisvės Alėjos takelios, kad noroms nenoroms publika turi vaikščioti jau gatvėmis… Bet milicijantas ramiai sau sėdi ant Laisvės Alėjos suolo ir su pasigrožėjimu žiūri, kaip dviratininkai takeliu pro jį pravažiuoja ir nedraudžia.

Dviračių važinėtojai įdrįso važinėti net po trotuarus ir Laisvės Alėjos takelios, kad noroms nenoroms publika turi vaikščioti jau gatvėmis. Štai balandžio 11 d. ant trotuaro Keistučio gatvėj vienas dviratininkų pervažiavo ir sužeidė vaiką. Balandžio 19 d. rytą ant Laisvės Alėjos takelio kitas dviratininkas apvertė moterį pieną benešančią ir pieną išlėjo. Bet milicijantas ramiai sau sėdi ant Laisvės Alėjos suolo ir su pasigrožėjimu žiūri, kaip dviratininkai takeliu pro jį pravažiuoja ir nedraudžia. Prieš metus iš galų takelių buvo nors rusiški parašai draudžiančiai dviračiais važiuoti ir raitiems joti, dabar jų nebėra, nes ir dviratininkai važinėja kur tikt jiems tinka. Taipogi Rotušės Aikštėje reikėtų dviratininkams ir raiteliams nuskirti vieną dalį, kad kitur galėtų publika sau ramiai vaikščioti.

N–nas.

Dviračių šventė Joninių išvakarėse. Dotnuva, 1926 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Kauno kronika“, Laisvė, nr. 91, 1921 m. balandžio 27 d., p. 4.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1C1B0000658346?exId=111012&seqNr=4