1921 m. balandžio 3 d. | Dėl vandens teršimo

Anot pranešimų, Kaune koleros nebėra. Bet ji pati savaime neišnyko, juk tai padaryta dideliu vargu. Tačiau negalima nelaukti vėl kurios nors epidemijos, jei švarumo nebus žiūrima.

Anot pranešimų, Kaune koleros nebėra. Bet ji pati savaime neišnyko, juk tai padaryta dideliu vargu. Tačiau negalima nelaukti vėl kurios nors epidemijos, jei švarumo nebus žiūrima. Pavyzd., Žaliajam kalne šalia M. O. namų, teka upelis, į kurį verčiami visi bjaurūs nešvarumai, o žmonės semia vandenį. Tame pat kieme ir ties šuliniu gali galvą nusilaušti. Tiesa, namų savininkė nubausta 1,000 auks. Ir ko mes galim laukti?

K. K.

Kaunas, XX a. pirma pusė. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: Dėl vandens teršimo (1921, Balandžio 3 d.). Lietuva (71 (638), p. 2.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64450&seqNr=2