1921 m. Balandžio 30 d. | Įsakymas dėl gaisrų Kaune

Namų savininkai privalo pasirūpinti, kad prie kiekvieno namo būtų basokas, šluota ant ilgo smaigo, kibiras, vandens ne mažiau kaip 15 kibirų bosas, ir kad būtų atatinkamai valomi kaminai.

Kad pašalintum ateity gaisro priežastis ir, nelaimei atsitikus, jam plėstis galimybę sumažintum, šiuo skelbiu visuomenės žiniai ir atsakomingų asmenų būtinam ir griežtam vykdymui mano 23/VI-20 m. privalomo įsakymo ištrauka:

„IV. Namų savininkai privalo pasirūpinti, kad prie kiekvieno namo būtų basokas, šluota ant ilgo smaigo, kibiras, vandens ne mažiau kaip 15 kibirų bosas, ir kad būtų atatinkamai valomi kaminai.

Pastaba: kas dvi savaitės vanduo turi būti keičiamas.

V. Per 15 dienų nuo šio įsakymo paskelbimo prie kiekvieno namo turi būti laiptai ir ant stogo laiptukai.

VI. Ištikus gaisrui, ant visų aplinkinių namų stogų privalo būti bent po vieną žmogų su vandens kibiru, ypač tai reikia daryti pavėju visam rajone.

Nevykdantiems šio įsakymo bus baudžiami administraciniu būdų pinigine pabauda ligi 5000 auksinių arba areštu ligi vieno mėnesio.

Be to, primindamas kad neįvykdę tuojau šių taisyklių bus baudžiami visu mano administratinių teisių griežtumu, raginu visus Kauno miesto ir priemiesčių  gyventojus visomis priemonėmis saugotis gaisro ir laikytis didžiausio atsargumo su ugnim.

Morkus

Kauno miesto ir Apskrities viršininkas

Ugniagesių (dabar J. Gruodžio) gatvė. Arčiau sankryžos su I. Kanto gatve – senųjų ugniagesių rūmų bokštas. 1913 m. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: Kauno kronika, Lietuva (94, 661)) p. 2.

Prieiga internetu: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=64449