1921 m. balandžio 4 d. | Anglų kasyklų darbininkai streikuoja

Reuterio agentūros pranešimu, kasyklų darbininkų streike visame Anglų krašte dalyvauja apie milijoną darbininkų.

Londonas IV. 4 (Elta) Reuterio agentūros pranešimu, kasyklų darbininkų streike visame Anglų krašte dalyvauja apie milijoną darbininkų. Prie kasyklų darbininkų prisidėjo ir bedarbiai. Daug vandentraukių darbininkų ir mašinistų vėl pradėjo dirbti anglų kasyklų valdininkams padedant, norėdami išgelbėti kasykla nuo paskendimo. Valdžios sferų optimistai mano, streikai ilgai nesitęsiantis.

Anglijos kasyklų darbuotojai. 1920 m.


Šaltinis: Anglų kasyklų darbininkai streikuoja (1921, Balandžio 6 d.). Lietuva (73 (640), p. 2.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64447&seqNr=2

Fotografijos prieiga internete: http://www.miningartifacts.org/Dunston_Colliery_miners_1920.jpg