1921 m. balandžio 5 d. | Sugavo šmuglininkus

19 vežimų, cukraus prikrautų, važiavo ties Širvintais plentu pro pirmo pulko sargybą, nuvyko į Širvintus ir iš ten ruošės važiuoti į Vilnių, kai netikėtai buvo Kontrolės Komisijos užklupti. Kadangi visi 19 žmonių neturėjo mūsų Vyriausybės leidimų, leitenantas Biliūnas atėmė iš jų pasus.

Kaunas, IV-5. (Elta). Lietuvos Vyriausybės atstovas prie Tautų Sąjungos Kontrolės Komisijos d-ras Ignas Jonynas pasiuntė Vidaus Reikalų Ministerijai 19 šmuglininkų pasų.

Kovo mėn. 31 d. 19 vežimų, cukraus prikrautų, važiavo ties Širvintais plentu pro pirmo pulko sargybą, nuvyko į Širvintus ir iš ten ruošės važiuoti į Vilnių, kai netikėtai buvo Kontrolės Komisijos užklupti. Kadangi visi 19 žmonių neturėjo mūsų Vyriausybės leidimų, leitenantas Biliūnas atėmė iš jų pasus ir įteikė Kontrolės Komisijos pirmininkui, o šis mūsų atstovui.

Tarpukariu buvęs demarkacijos linijos tarp Lietuvos ir Lenkijos perėjimo punktas Puoriuose. Apibus kelio, šalia šlagbaumo, kieliškių pasodinti Vilniaus ir Tautos vado ąžuoliukai (M. Reizenmano nuotrauka, 1937 metais paskelbta „Jaunojoje kartoje“)


Šaltinis: Sugavo šmuglininkus (1921, Balandžio 6 d.). Lietuva (73 (640), p. 2.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64447&seqNr=2

Fotografijos prieiga internete: http://www.sirvinta.net/wp-content/uploads/puor.jpg