1921 m. balandžio 6 d. | Sportas

Prasidėjo užsiėmimai, mankštinimai ir įvyko tarp klubų, sąjungų, draugijų, miestų ir valstybių įvairios rungtynės, kurių skaičius po karo yra net žymei padidėjęs.

Po karo audrų, sportininkai pirmieji griebės budinti susnūdusį per karą sporto darbą.

Kiekvienoj valstybėj sugrįžę iš žudynių laukų sportininkai, drauge su likusiais ir naujais draugais, sutvarkę savo klubų šeimas, tvarkos visam valstybės plote ir energingai su pakiliausia dvasia pradėjo darbą visose sporto šakose, kurių galima priskaityti apie 18. Prasidėjo užsiėmimai, mankštinimai ir įvyko tarp klubų, sąjungų, draugijų, miestų ir valstybių įvairios rungtynės, kurių skaičius po karo yra net žymei padidėjęs.

Rungtynių rezultatai jau matomi, bet turime didžiai gailėtis, kad negalėsime jų neturint savo laikraščio nei žurnalo smulkiai visuomenei skelbti. Prisieis pasitenkinti paskelbus tik žymiuosius įvykius.

Lietuvos Fizinio Lavinimo Sąjungos Centro Valdybos pranešimas Nr. 1.

Iliustracija iš periodinio leidinio Lietuvos sportas, 1922 m. spalio 22 d., Nr. 11-12, p. 1.


Šaltinis: Sportas, Lietuva, 1921 m. balandžio 6 d., p. 3.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64447&seqNr=3